Raspored

Raspored

Ponedjeljak

 • mr.sc. Alma Ćatić, dmd

  -

 • prof.dr.sc. Amir Ćatić, dmd

  -

Utorak

 • mr.sc. Alma Ćatić, dmd

  -

 • prof.dr.sc. Amir Ćatić, dmd

  -

Srijeda

 • mr.sc. Alma Ćatić, dmd

  -

 • prof.dr.sc. Amir Ćatić, dmd

  -

Četvrtak

 • mr.sc. Alma Ćatić, dmd

  -

 • prof.dr.sc. Amir Ćatić, dmd

  -

Petak

 • mr.sc. Alma Ćatić, dmd

  -

 • prof.dr.sc. Amir Ćatić, dmd

  -

Subota

  Nedjelja