Ivana Muretić Ćatić

Ivana Muretić Ćatić

DMD, Mr.sc.

Kvalifikacije

Doktor dentalne medicine
Specijalist ortodoncije
Invisalign Certificate

Curriculum vitae

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. 2003. godine stekla je naziv magistra biomedicinskih znanosti i završila specijalizaciju iz ortodoncije. Dugogodišnje iskustvo u području ortodoncije stekla je radom u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za ortodonciju koju je osnovala 2004. godine. Kontinuirano se educira na brojnim stručnim ortodontskim tečajevima i kongresima u zemlji i inozemstvu. Certificirani je stručnjak za Invisalign terapiju.