Amir Ćatić

Amir Ćatić

DMD, Prof.dr.sc.

KVALIFIKACIJE

Doktor dentalne medicine
Specijalist stomatološke protetike

Curriculum vitae

Amir Ćatić rođen je 1972. u Zagrebu. Diplomirao je sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine, gdje je obranio magistarski rad 1999. te doktorsku disertaciju 2005. godine. Od 2001. je zaposlen u Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta UNIZG, od 2019. u zvanju redovitog profesora. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2005. godine. Osnivač je tvrtke Prodentis savjetovanje d.o.o. 2015. godine koja se bavi savjetovanjem u kvaliteti i strateškim planiranjem za ordinacije i poliklinike u dentalnoj medicini. Od 2018. u dijelu radnog vremena je zaposlen u Klinici za stomatologiju KBCa Zagreb.
Posterskim i oralnim prezentacijama aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavio je više od 110 znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Suvlasnik je patenata za bioaktivni TiMg kompozitni metal (BIACOM) te za PRO-Net ojačalo za akrilate. Osmislio je i od 2013. vodi tečajeve trajne edukacije u implantoprotetici "Enter-Insert-Control", te od 2007. seriju tečajeva "3,2,1 Kreni!" iz osnova fiksnoprotetske terapije. U Zagrebu je pokrenuo «3D Akademiju za dentalnog inženjera» u suradnji s Callidus ustanovom za obrazovanje odraslih, gdje je voditelj programa edukacije dentalnih tehničara u radu u digitalnom okruženju. Supokretač je sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija u sklopu kojeg je voditelj kolegija Implantoprotetika 1 i 2 i Implantoprotetika u osoba starije životne dobi.
Dobitnik je priznanja i nagrada za znanstveni rad od IADR-a i EPA-e.
Od 2012. do 2016. tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, a od 2016. član Nadzornog odbora Društva. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva estetske dentalne medicine, član i potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, i više svjetskih stručnih i istraživačkih udruga.
U periodu od 2012. do 2015. prof. Ćatić obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.