Alma Ćatić

Alma Ćatić

DMD, Mr.sc.

Kvalifikacije

Doktor dentalne medicine
Estetska rekonstruktivna terapija tvrdih zubnih tkiva
Obiteljska stomatologija
Izbjeljivanje zubi
Endodoncija
Pedodoncija

Curriculum vitae

Mr. sc. Alma Ćatić rođena je 1975. u Zagrebu. Diplomirala je 1999. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon kojeg upisuje poslijediplomski studij. Magistarski rad pod nazivom „Otpuštanje iona teških metala iz nikal-krom slitine u različitim uvjetnima kiselosti“ obranila je u travnju 2002. godine, te je s tom temom objavila nekoliko znanstvenih radova. Otvorila je privatnu ordinaciju dentalne medicine 2002. godine. Težeći pružiti što kvalitetniju uslugu pacijentima redovno sudjeluje u programima trajne edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu. U profesionalnom smislu orijentirana je na restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju, a posebna sklonost je rad s djecom koji ju veseli i raduje.