Blog

Bruksizam – škripanje zubima.

Bruksizam – škripanje zubima.

Bruksizam – škripanje zubima.

Svakodnevni stres koji proživljavaju gotovo svi ostavlja traga i na zubima. Bruksizam je patološka pojava, nesvjesna loša navika škripanja zubima koja se najčešće javlja uslijed stresnih stanja.

Nažalost, najviše štete prouzroči noću, u snu, kada nismo svjesni velikih sila koje mogu razviti žvačni mišići i tako ubrzano potrošiti zubne plohe. S vremenom, zubi postaju skraćeni, potrošeni i bolni. Dodatna komplikacija bruksizma su problemi koji se mogu javiti na žvačnom zglobu – struganje, preskakanje, pucketanje i bol.

Bruksizam se sprječava nošenjem posebih udlaga.