+385 (0)1 3774 180 / ORTODONCIJA: +385 (0)1 3764 212

Prof.dr.sc. Amir Ćatić

dr.stom. specijalist stomatološke protetike
Specijalist je stomatološke protetike. Predavač je na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu, osnivač i voditelj stručnih tečajeva te autor brojnih radova iz područja stomatološke protetike, kinematike čeljusti i implantoprotetike.

Mr.sc. Ivana Muretić Ćatić

DMD, specijalist ortodoncije

Rođena je 1972. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Magistarskim radom pod nazivom „Procjena odnosa vertikalnih i sagitalnih dimenzija neurokranija i viscerokranija tijekom rasta“ stekla je 2003. godine naziv magistra biomedicinskih znanosti. Iste godine položila je specijalistički ispit iz ortodoncije i stekla naziv specijalist ortodont. 2004. godine osnovala je Privatnu specijalističku ordinaciju dentalne medicine za ortodonciju. Kontinuirano se educira na brojnim stručnim ortodontskim tečajevima i kongresima u zemlji i inozemstvu.

Alma Ćatić

DMD

sr. Katarina Šimag

Stomatološka asistentica

sr. Marina Latin

Stomatološka asistentica